Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   


Studieordning

Masteruddannelsen i Miljøvurdering er placeret under PGSN-studienævnet under det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet