Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Hvem studerer til Master i Miljøvurdering?

Mange af de studerende, der starter på Miljømaster-uddannelsen har et basalt kendskab til miljøområdet. En del har i kraft af deres tidligere uddannelse som eksempelvis biolog, ingeniør, miljøtekniker eller økonom et grundigt kendskab til særlige, afgrænsede aspekter af det komplekse miljøfelt. Nogle har tidligere taget den teknologiske diplomuddannelse i Humanøkologi.

Flere fungerer som eksempelvis sagsbehandlere, undervisere og formidlere. Nogle har miljøledelsesfunktioner eller er private konsulenter og rådgivere. I gennemsnit har de nuværende studerende 9 års erhvervserfaring, men der er naturligvis en betydelig spredning.

Mange studerende tager uddannelsen med henblik på at opnå nye kompetencer, som leder til nye spændende arbejdsopgaver eller evt. til nye jobmuligheder.


Ekskursion til cementfabrikken Aalborg Portland.

Adgangsbetingelser
Betingelsen for at deltage i uddannelsen er, at man som minimum har en mellemlang videregående uddannelse (nogenlunde svarende til bachelorniveau) samt et par års erhvervserfaring.

Der kan dispenseres for nogle af adgangsbetingelserne, hvis det skønnes at ansøgeren i øvrigt har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.


Pauser bruges til diskussioner. Her udenfor Aalborg Universitetsbibliotek.

Hvorfor vælge masteruddannelsen?
Mange deltagere har valgt uddannelsen for at videreuddanne sig i det nuværende job, eller for at forbedre mulighederne for at få en bestemt ønskejob. Mange har samtidig lyst til eller brug for at få opdateret deres viden eller at deltage i samarbejde og diskussioner med ligesindede fra andre arbejdspladser.

Aalborg Universitets problemorienterede projektabejdsform med gruppearbejde mellem seminarerne giver rig lejlighed til at skabe og udbygge netværk. Projektarbejdet giver også mulighed for at deltagerne med hjælp fra vejlederne fra universitetet kan fordybe sig i problemstillinger, der er taget fra deltagernes egne arbejdspladser.


Muligheden for at lære de øvrige studerende at kende er en af uddannelsens største plusser. Der er masser af muligheder undervejs for at etablere kontakter og venskaber. Billedet er fra studietur til Bruxelles, marts 2011.