Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   
Alle generelle og praktiske spørgsmål kan stilles til miljømaster-uddannelsens sekretær:

Rita Kirstine Svendsen

Postadresse:
Master i Teknisk Videnskabelig Miljøvurdering
Aalborg Universitet
Vestre Havnepromenade 5, 1. sal
9000 Aalborg
Tlf.: 9940 7204 (kl. 9-14)

Email: