Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering
 
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Billeder
Kontakt
Intranet
   

Billeder fra Masteruddannelsen i miljøvurdering

Miljømaster-uddannelsen foregår med fast base i undervisningslokalerne på Aalborg Universitetsbibliotek på Langagervej 2 i Aalborg. Billederne nedenfor er fra disse lokaler.

Ved gæsteforelæsninger med flere deltagere benyttes dog større auditorier (eksempelvis da Al Gore besøgte AAU i 2007).

En del af miljø-studiet består af traditionelle forelæsninger med øvelser.
I frokostpauserne diskuterer undervisere og studerende videre og der udveksles erfaringer
I flere af kurserne anvendes stedets computere og specielle softwareprogrammer bla. til GIS, LCA og energisystemanalyser.
Kaffe/kage-pauserne er vigtige til at netværke og udveksle erfaringer om arbejdsrelaterede problemstillinger og om hvordan projektarbejdet i grupperne skrider fremad - Der er et godt studiemiljø.
Der er også tid til ekskursioner - billederne nedenfor er fra Lille Vildmose.

Nedenfor billeder fra besøg på Aalborg Portland, 2008:

Billeder fra besøg på Friland, 2009:

Billeder fra ekskursion til Mols, forår 2009:

Den 20.-22. januar 2008 var de masterstuderende på studietur til Bruxelles, hvor vi bl.a. besøgte EU-Kommissionen og Parlamentet.