Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Masteruddannelsen i miljøvurdering er under omlægning

Vi starter igen fra sommeren 2014 under det nye navn Master i Bæredygtig omstilling

Beskrivelserne af uddannelsen på de følgende sider er således ikke længere dækkende, selvom en række af elementerne kan forventes at indgå i den reviderede uddannelse. Siderne bør således primært betragtes som appetitvækkere for den kommende uddannelse.

Med start allerede fra sommeren 2013 udbydes dog diplomuddannelsen i Humanøkologi - et studie i miljø og bæredygtighed. Der kan læses mere om denne uddannelse her: http://www.humanoekologi.aau.dk/.

Se en række billeder fra miljømaster-uddannelsen 2007, 2008 og 2009.


Studerende fra Miljømaster- og Humanøkologi-uddannelserne udenfor Aalborg Universitetsbibliotek. Billedet er fra september 2009.


Den første årgang på masteruddannelsen i Miljøvurdering færdiggjorde den afsluttende projekteksamen sommeren 2008 - med et ualmindeligt flot resultat. Billedet viser en del af de studerende og af lærerne på eksamensdagen